Ασφάλιση Πυρός – Τι να προσέξετε

Home

Το σπίτι ή ο επαγγελματικός σας χώρος είναι πιθανών το πιο πολύτιμο περιουσιακό μας στοιχείο. Σε περίπτωση καταστροφής είτε ολικής είτε μερικής θα έρθουμε αντιμέτωποι με μια μεγάλη απώλεια που τη δεδομένη στιγμή ίσως να μην μπορούμε να αντιμετωπίσουμε. Ως εκ τούτου, η Ασφάλιση Πυρός μπορεί να μας προστατεύσει εάν επέλθει μια φωτιά, ένας φυσικός κίνδυνος ή έμπασή περίπτωσή άλλος ασφαλιστικός κίνδυνος.

Όμως όπως όλα τα συμβόλαια, έτσι και  ασφαλιστήριο πυρός έχει κάποιες ιδιαιτερότητες τις οποίες οφείλουμε να γνωρίζουμε προτού προβούμε στη σύναψη της ασφάλισης. Ακολουθεί μια σύντομη αναφορά με κάποια σημεία που πρέπει να προσέξετε όταν αποφασίσετε να αγοράσετε Ασφάλεια Πυρός και Ειδικών Κινδύνων.

  • Προτού αποφασίσετε για το ύψος κάλυψης που επιθυμείτε λάβετε υπόψιν σας το κόστος ανοικοδόμησης  ή αποκατάστασης με βάση τις τρέχουσες τιμές τις αγοράς. Όταν προκύψει ο ασφαλισμένος κίνδυνος, η ασφαλιστική εταιρεία θα πληρώσει το κόστος ανοικοδόμησης ή αποκατάστασης. Πάντα να βεβαιώνεστε ότι το ασφαλιστήριο σας περιλαμβάνει «στο τρέχον κόστος αντικατάστασης σας καινούριο».
  • Μην σταθείτε στο κόστος ασφάλισης μόνο. Διαβάστε το συμβόλαιο και εξετάστε τις διάφορες επιλογές που υπάρχουν. Βεβαιωθείτε ότι οι καλύψεις που σας προσφέρονται είναι επαρκής για τις ανάγκες σας. Άλλωστε γι’αυτό κάθε ασφαλιστική εταιρεία έχει περισσότερες από μια επιλογές ασφάλισης.
  • Σε περίπτωση που προκύψει ο ασφαλισμένος κίνδυνος, η ασφαλιστική εταιρεία θα ζητήσει αποδείξεις των ισχυρισμών σας. Για παράδειγμα, την αξία του περιεχομένου ή του εμπορεύματος που κλάπηκε ή καταστράφηκε σε μια πυρκαγιά. Εάν έχετε απόδειξη αγοράς ή μια φωτογραφία του αντικειμένου που χάθηκε ή καταστράφηκε, η τεκμηρίωση δεν θα μπορεί να αμφισβητηθεί και έτσι η αποζημίωση θα δοθεί στο ελάχιστο δυνατόν χρόνο. Έτσι, στη σύναψη του συμβολαίου ή στην ανανέωση φροντίστε για τη σωστή τεκμηρίωση του περιεχόμενου της περιουσίας σας.
  • Αν διαθέτετε αντικείμενα μεγάλης αξίας καλό θα είναι να τα δηλώσετε στην αίτηση ασφάλισης σας, ξεκάθαρα. Έτσι η ασφαλιστική εταιρεία θα γνωρίζει με σαφήνεια το είδος του κινδύνου που αναλαμβάνει όπως επίσης θα είναι σε θέση να σας αποζημιώσει επαρκώς για την απώλεια του πολύτιμου αυτού αντικειμένου εάν προκύψει ο υπό ασφάλιση κίνδυνος.
  • Εάν αποφασίσετε να ασφαλιστείτε αλλά λόγω κόστους ζητήσετε πιο μικρή κάλυψη από αυτή που πραγματικά αξίζει η περιουσία σας, να είστε προετοιμασμένοι ότι σε περίπτωση που ζητήσετε αποζημίωση αυτή θα είναι ανάλογη του ύψους κάλυψης και όχι της πραγματικής αξίας της περιουσίας σας. Εάν για παράδειγμα,  αποφασίσετε να ασφαλίσετε το σπίτι σας για 100,000 € ενώ η πραγματική του αξία είναι 300,000 €, ουσιαστικά ασφαλίζεται το   33,333 %. Ως εκ τούτου εάν προκληθεί ζημία στο ακίνητο της τάξης των 200, 000€ η ασφαλιστική εταιρεία θα καλύψει μόνο το 33, 333 % του ασφαλισμένου ποσού. Στη προκειμένη περίπτωση ο ασφαλισμένος θα λάβει ως αποζημίωση μόνο 33, 333 €.

Related Posts

Leave a comment