Ημέρα Ανεξαρτησiας της Κύπρου / National Independence Day

Insurance

Σας ενημερώνουμε ότι το γραφείο μας θα είναι κλειστό τη Τρίτη 1 Οκτωβρίου 2019 – Ημέρα Ανεξαρτησίας της Κύπρου

We wish to inform you that our office will be closed on Tuesday October 1st  2019 for National Independence Day