Γιατί η ασφάλιση Ευθύνης για κινδύνους στο Κυβερνοχώρο είναι απαραίτητη;

Cyber Risks

Πριν αποφασίσετε ότι η συγκεκριμένη ασφάλεια δεν είναι απαραίτητη για την επιχείρηση σας λάβετε υπόψη τα εξής:

  • Καλύπτει περισσότερα από όσα νομίζεται.

Γνωρίζεται ότι με βάση τον Ευρωπαικό Κανονισμό 2002/58/ΕΚ μια επιχείρηση που δέχτηκε  επίθεση στα ηλεκτρονικά της συστήματα είναι υποχρεωμένη να ενημερώσει όλα τα επηρεαζόμενα μέρη για το γεγονός; Ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης σας η υποχρέωση αυτή μπορεί να μεταφραστεί σε πολλές χιλιάδες ευρώ. Σε περίπτωση που δεν κατέχεται ασφαλιστήριο Ευθύνης για κινδύνους στο Κυβερνοχώρο, όλα αυτά τα χρήματα για τη πληροφόρηση θα πρέπει να αφαιρεθούν από τον ήδη λαβωμένο προϋπολογισμό της επιχείρησης σας .

Επίσης κάτι άλλο που πρέπει να λάβετε υπόψιν σας είναι η ζημιά που θα υποστεί η φήμη της επιχείρησης σας λόγω της επίθεσης. Κάποια ασφαλιστήρια Ευθύνης για κινδύνους στο Κυβερνοχώρο καλύπτουν το κόστος αποκατάστασης της φήμης της επιχείρησης σας. Ακόμη μια παράμετρος που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες και ειδικότερα ο ασφαλιστικός σας σύμβουλος έχουν την απαραίτητη γνώση και εμπειρία να βοηθήσουν να διαχειριστείτε το πλήγμα της φήμης της επιχείρησης σας.

  • Το ηλεκτρονικό σύστημα που διαθέτετε δεν είναι επαρκή.

Όσο προηγμένο σύστημα ασφαλείας και να διαθέτετε, οι χάκερς θα είναι πάντα ένα βήμα μπροστά. Όσο και να σας διαβεβαιώνουν οι τεχνικοί σας ότι η ασφάλεια του δικτύου σας είναι σε καλά χέρια και πάλι δεν είναι αρκετό. Εάν επιθυμείτε να είστε αποτελεσματικά έτοιμοι έναντι μιας τέτοιας απειλής πρέπει οπωσδήποτε να εντάξετε στη πολιτική διαχείρισης κινδύνου την Ασφάλιση Ευθύνης για κινδύνους στο Κυβερνοχώρο. Εκτός όλων των άλλων θετικών, στη κρίσιμη στιγμή θα σας δώσει μια οικονομική ανάσα που θα σας είναι απαραίτητη.

  • Διαχείριση Κινδύνου

Δυστυχώς οι επιθέσεις στα ηλεκτρονικά συστήματα δεν αναγνωρίζουν μέγεθος επιχειρήσεων. Είτε μικρή είτε μεγάλη, είστε στόχος. Εν αντίθεση όμως με τις μεγάλες επιχειρήσεις, οι μικρές δεν διαθέτουν ομάδες διαχείρισης κινδύνου. Ένας επαγγελματίας ασφαλιστικός πράκτορας μπορεί να πάρει το ρόλο αυτό και να σας βοηθήσει να διαχειριστείτε σωστά τους κινδύνους που θα προκύψουν. Εμπιστευτείτε τους επαγγελματίες που μπορούν να σας βοηθήσουν να διασφαλίσετε το μέλλον της επιχείρησης σας.

  • Οι κυβερνοεπιθέσεις μπορεί να οδηγήσουν μια εταιρεία στη χρεοκοπία.

Κυβερνοεπίθεση δεν σημαίνει μόνο την αρπαγή και δημοσίευση εμπιστευτικών πληροφοριών ή εμπορικών μυστικών. Η κυβερνοεπίθεση μπορεί να γίνει με τη μορφή απαγωγής. Ένας χάκερ μπορεί να διεισδύσει στο σύστημα μιας επιχείρησης να «απαγάγει» τα δεδομένα της και μετά να ζητήσει λίτρα για να την «απελευθερώσει» τους. Το οικονομικό κόστος είναι ανυπολόγιστο. Γιατί όχι μόνο η επιχείρηση θα στερηθεί για κάποιο διάστημα πολύτιμα δεδομένα, θα πρέπει επιπρόσθετα να πληρώσει τα λίτρα.  Η ασφάλιση Ευθύνης για κινδύνους στο Κυβερνοχώρο μπορεί να σταθεί δίπλα σας και να καλύψει και αυτό το κόστος.

  • Η ασφάλιση Ευθύνης από κινδύνους στο Κυβερνοχώρο μπορεί να σχεδιαστεί με βάση της ανάγκες της επιχείρησης σας.

Ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιχείρησης σας, η ασφάλιση μπορεί να διαμορφωθεί με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να καλύπτει τις ανάγκες σας αλλά και το τι είστε πρόθυμοι να πληρώσετε. Η τιμολόγηση γίνεται με βάση το όριο κάλυψης που επιθυμείτε, αλλά και το μέγεθος της επιχείρησης σας.

Καταλήγουμε λοιπόν στο συμπέρασμα ότι η ασφάλιση Ευθύνης για κινδύνους στο Κυβερνοχώρο είναι απαραίτητη για να διασφαλιστεί η σωστή διαχείριση του κινδύνου αλλά και η επιχειρησιακή συνέχεια του οργανισμού σας.

Related Posts

Leave a comment